Facebook

Twitter

Sosyal Medya

Kurullar

Onur Kurulu

Alinur AKTAŞ (Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı)
Şevket ORHAN (Bursa Kent Konseyi Başkanı)

Yürütme Kurulu

Murat BAŞLAR (Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri)
Serpil SAVAŞ (Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı)

Doç. Dr. Beyhan ÖZDEMİR (Küratör - Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi) 
Fahrettin Beceren (Yardımcı Küratör)