Facebook

Twitter

Sosyal Medya

Konuk Ülke

Bursa'nın 2022 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti olması sebebiyle Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı’na (TÜRKSOY) bağlı üye ülkeler ile gözlemci üye ülkeler.
 

ÜYE ÜLKELER GÖZLEMCİ ÜYELER

Azerbaycan Cumhuriyeti
Kazakistan Cumhuriyeti
Kırgız Cumhuriyeti
Özbekistan Cumhuriyeti
Türkiye Cumhuriyeti
Türkmenistan

Altay Cumhuriyeti (RF)
Baskurdistan Cumhuriyeti (RF)
Gagavuz Yeri (Moldova)
Hakas Cumhuriyeti (RF)
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Saha (Yakut) Cumhuriyeti (RF)
Tataristan Cumhuriyeti (RF)
Tiva Cumhuriyeti (RF)