Facebook

Twitter

Sosyal Medya

GözGöze

Bir deyim olarak göz göze; “bakışların birbiri ile karşılaşması” demektir. İnsanın en doğal iletişim kurmasının da karşılığıdır “göz göze”…

Göz göze gelmek bir etkileşim,  bakışla birbirine dokunabilmek, bir başka deyişle tanışmaktır.

Her tanışma, dünyayı daha güzelleştirir ve önyargı duvarlarının yıkılmasına neden olabilir.

O nedenledir ki insan fotoğraf çekme eylemine geçtiğinde konusu ile önce göz göze olmalıdır.  Hiç bir aracı –fotoğraf makinesi ya da bir maske vs. gibi- olmadan dünyanın tüm nesneleri ile göz göze gelebilmek.

Bir uzlaşı... Bir kabul... Bir tanışma... Fotoğraf o zaman dünyaya bir güzellik daha ekler.