aramak istediğiniz resim veya kelimeyi yazınız...

Çarşılar & Alışverişler

 • Çarşılar & Alışverişler

  İnsanoğlu’nun doğal bir varlık olmaktan çıkıp, doğal / kültürel bir varlığa dönüşmesinin önemli göstergelerinden biri; önce değiş/tokuş, sonrasında da alışveriştir.
  Devamında insan, alışverişi kurumsallaştırmış ve alışveriş mekanları inşa etmiştir... Agoralar, hanlar, çarşılar, pazarlar vs. vs...
  İnsanın alışveriş için mekanlarda buluşması; sadece “ihtiyaçların karşılanması” olarak açıklanamaz. Ondan daha önemlisi, bir arada olmak, etkileşmek ve diyalog kurmaktır.
  Bunun en somut alanı ise agoralardır. Antik dönemin kentlerinde agoralar, bir boyutlarıyla alışveriş mekanları, diğer boyutları ile; düşünce üretilen, sosyal aktivitelerde bulunulan yerlerdir.
  Tarihi çarşı ve hanlar ise hala günümüzde de kullanılan kültürümüzün ve kadim coğrafyamızın ayrılmaz bir parçası halindedir.
  Binlerce yıl öncesinden bugüne kadar gelen çarşılar ve alışverişler; içinde yaşanılan toplumunda aynı zamanda aynalarıdır.
  Çarşılara ve oradaki alışverişe bakarak, sosyal, siyasal, kültürel çözümlemelerde bulunmak olanaklıdır.
  İhtiyaçlarını karşılamak için çarşıları dolduran insan, bu eylemiyle, aynı zamanda zamana da izler bırakır. Hatta daha ileri gider ve bizatihi zamanın kendisi olur...
  Fotoğrafçı bu dünyanın ya içinden bakar, ya da dışından...