aramak istediğiniz resim veya kelimeyi yazınız...

Arzu Arısoy

Arzu Arısoy

Arzu Arısoy 
T
ürkiye
IEKA Kataloğu

Ekonomik ihtiyaçlardan ortaya çıkan ‘Toplayıcılar’, sanınanın aksine ufak ev eşyalarından çok günümüzde artık büyük bir değişime sahiplik ediyor. Bu değişim, eşyaların elden ele değişimini bir döngü haline getirmişken aynı zamanda da bulunduğu bölgenin görsel bir dilini oluşturuyor. 
Eşya toplayıcıları, kendilerini daha çok eskici/hurdacı olarak tanımlasalar da ellerindeki ürün yelpazesi bulundukları bölgenin yaşam alışkanlıkları ve sosyo-kültürel yapısı hakkında da birçok bilgiyi de yanında veriyor. Son yıllardaki şehir dönüşüm politikaları ve toplumun alım gücünün azalması insanlara maliyeti düşük seri ürünleri tercih etmeye yöneltirken bu ufak işletmeler varlıklarını koruyabilmek için büyük mücadele veriyor.
IEKA kataloğu, birbirinden ayrı düşünülemeyecek bu iki konuyu, tüketime de eleştiri getirerek bizlere sunuyor.


Özgeçmiş:

1980 yılında doğan Arısoy, 2013 yılında başladığı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fotoğraf Bölümünde eğitimine devam etmektedir.